Právní informace

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zpracování údajů

V rámci zásad ochrany osobních údajů na webu Optimální Zubní Péče je klíčové zajistit bezpečné zpracování a ochranu všech osobních informací, které od návštěvníků webu získáváme. Cílem těchto zásad je poskytnout ucelený pohled na to, jaké osobní údaje sbíráme, pro jaké účely je využíváme, jakou mají návštěvníci kontrolu nad svými daty a jak jsou tyto údaje chráněny. S ohledem na aktuální legislativu GDPR zdůrazňujeme, že zpracování osobních údajů se řídí nejvyššími standardy ochrany a etiky a v souladu s těmito pravidly jsme vytvořili přísné postupy pro zacházení s jakýmikoliv informacemi, které nám poskytnete.

Odpovědnost za zpracování dat nese majitel webu Lukáš Hlaváček, který má sídlo na adrese Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 602 00 Brno - město, Česko a dle zákona vystupuje jako správce osobních údajů. Komunikace v souvislosti s osobními údaji je možná prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. V případě, že máte jakékoliv dotazy či požadavky týkající se vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Získávání osobních údajů na tomto webu se omezuje na nezbytné minimum potřebné pro zajištění funkčnosti webu a poskytovaných služeb. Vycházíme z principu minimální nezbytnosti a přiměřenosti. Veškerá data jsou zpracována transparentně, a to v souladu s platnými právními předpisy a pravidly pro ochranu osobních údajů. Sběr dat může zahrnovat, ale není omezen na, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, IP adresu nebo další identifikátory, které jsou využívány v souladu s poslaním a cíli našeho webu.

Osobní údaje jsou u nás chráněny nejen právními prostředky, ale také moderními technologickými řešeními, která zabraňují neoprávněnému přístupu, zneužití nebo ztrátě informací. Nepředáváme žádné osobní údaje třetím stranám bez explicitního souhlasu uživatelů, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon či právní řád. Důraz klademe též na pravidelnou aktualizaci a revize našich bezpečnostních opatření. Smlouvy se všemi našimi dodavateli, kteří mohou přijít do kontaktu s osobními údaji, obsahují závazek k zajištění a dodržování standardů ochrany dat. Periodicky provádíme interní audit ochrany osobních údajů a přijímáme opatření ke stálému zlepšování.

Kontaktujte nás