Ochrana údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky Optimální Zubní Péče klade velký důraz na ochranu soukromí a bezpečné zpracování osobních údajů svých návštěvníků a uživatelů. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout co nejjasnější informace o tom, jaké osobní údaje sbíráme, za jakým účelem je používáme, jak je chráníme, a také jaká práva máte v souvislosti s ochranou svých údajů.

V souladu s nařízením GDPR přistupujeme k zpracování osobních údajů s maximální péčí a vždy v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a nejsou sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu uživatele. Zpracování údajů je prováděno s využitím nejmodernějších technických a organizačních opatření, která zaručují vysokou úroveň zabezpečení.

Kontaktní údaje vlastníka webových stránek:
Lukáš Hlaváček
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
602 00 Brno - město
Česko
Email: [email protected]

Kontaktujte nás